Maturitní ročník: Programování
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Programování rozvíjí a prohlubuje algoritmické myšlení potřebné pro řešení různých problémových situací, zlepšuje schopnost analyzovat problém a pomocí zavedených postupů ho řešit.
Žáci při řešení problémů volí vhodné metody, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů populárního programovacího jazyka PHP, který umožňuje vytvářet dynamické internetové stránky a ve kterém je většina dnešních stránek vytvořena, např. Facebook. Dále pak se žáci naučí základům práce s databází...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů populárního programovacího jazyka Python. Python je dynamický interpretovaný jazyk. Někdy bývá zařazován mezi takzvané skriptovací jazyky. Jeho možnosti jsou ale větší. Python byl navržen tak, aby umožňoval tvorbu rozsáhlých, plnohodnotných aplikací. Dnes patří k nejpoužívanějším programovacím jazykům.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.


číst dále