Předmaturitní ročník: Přírodní vědy
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněPředmět Kapitoly z fyzikyje koncipován jako dvouletý. Je určen pro žáky s hlubším zájmem o fyziku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického zaměření. Obsah je zaměřen na prohloubení některých kapitol klasické fyziky – mechanika, termika, elektřina...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti biologie. Je určen vážnějším zájemcům o předmět. Učivo je provázáno s látkou probíranou v biologii předchozích ročníků, navazuje na ni, třídí ji a systematizuje. Seminář je vhodný jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, farmacie a přírodní vědy...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti chemie. Je určen vážnějším zájemcům o předmět. Předpokládáme prohloubení učiva týkajícího se charakteristiky anorganických, organických a přírodních látek. Součástí výuky je i aplikovaná chemie. Seminář je vhodný jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, farmacie, chemické obory a další přírodní vědy...


číst dále