Předmaturitní ročník: Přírodní vědy
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněPředmět Kapitoly z fyziky I je koncipován jako dvouletý. Je určen pro žáky s hlubším zájmem o fyziku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického zaměření. Obsah je zaměřen na prohloubení některých kapitol klasické fyziky – mechanika, termika, elektřina.
Na tento předmět navazuje v dalším ročníku předmět Kapitoly z fyziky - Moderní fyzika. Probírány jsou především partie z moderní fyziky – relativita, kvantová fyzika, jaderná a atomová fyzika, astrofyzika...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti biologie. Je určen vážnějším zájemcům o předmět. Učivo je provázáno s látkou probíranou v biologii předchozích ročníků, navazuje na ni, třídí ji a systematizuje. Seminář je vhodný jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, farmacie a přírodní vědy...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti chemie. Je určen vážnějším zájemcům o předmět. Předpokládáme prohloubení učiva týkajícího se charakteristiky anorganických, organických a přírodních látek. Součástí výuky je i aplikovaná chemie. Seminář je vhodný jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, farmacie, chemické obory a další přírodní vědy...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti chemie a biologie. Je určen vážnějším zájemcům o tyto předměty. Vedle výkladu je těžištěm samostatná práce studentů a řešení praktických úloh. V chemické části předpokládáme prohloubení učiva týkajícího se výpočtů a charakteristiky anorganických sloučenin. V oblasti biologie budou zařazována témata s ohledem na zájem studentů a výchovu k myšlení v globálních souvislostech...


číst dále