Předmaturitní ročník: JazykyKonverzace v anglickém jazyce se zaměřením na FCE

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

konverzace v anglickém jazyce se zaměřením na FCE

Cíle předmětu:

Konverzace v anglickém jazyce, zaměření na dovednosti potřebné ke složení FCE (zkouškové techniky) – používání jazyka, mluvený projev, poslech a jeho interpretace, psaný projev, čtení a interpretace textu.
Jazyk a jazyková komunikace – zlepšit komunikační (ústní i písemné) schopnosti studentů, rozšířit slovní zásobu jak každodenního, tak i abstraktního života, upevnit gramatické struktury v písemném a mluveném projevu, zlepšit schopnosti autentického i upraveného poslechu, práce s textem jako základ mluveného projevu.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • herní aktivity, „icebreaker activities – lámání ledu“
  • cvičení zaměřená na procvičení a upevnění slovní zásoby a gramatických struktur, seznámení s typovými cvičeními a technikou jejich zpracování
  • poslech autentických i upravených textů, práce s poslechem, seznámení s typovými úlohami a technikou jejich zpracování
  • četba autentických i upravených textů, práce s textem, seznámení s typovými cvičeními a technikou jejich zpracování
  • psaní nejrůznějších „typových“ textů (např. esej, argumentativní esej, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, popis, formální i neformální dopis apod.
  • seznámení s různými „typovými“ situacemi a vyjádření se k nim, práce s obrázky (popiš, porovnej, vyjádři atmosféru, apod.)
  • zkušební test, zjištění dosaženého zlepšeníučivo 2.r.

  • Tematické okruhy – počasí, v restauraci, cestování, ubytování, volný čas, zábava, vztahy, věda a technika, zdraví a nemoci, zájmy a volný čas
  • Tematické okruhy – předsudky, diskriminace, legální-nelegální činnosti, morálka, terorismus, ohrožení života na Zemi, práva lidí a zvířat, a jiná témata, která se v průběhu roku vyskytnou jako závažná či současná (z denního tisku, internetového zpravodajství apod.)
  • Prezentace, vystoupení studenta ke zvolenému problému (tematické okruhy – viz výše)