Předmaturitní ročník: JazykyKonverzace ve španělském jazyce

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

konverzace ve španělském jazyce

Cíle předmětu:

Předmět slouží k upevnění znalostí španělského jazyka a k umožnění používání teoretických znalostí v praxi; rozsah znalostí v předmětu se pohybuje mezi úrovněmi A2 a B2.
Program kurzu je určen aktuálně na základě potřeb a znalostí dané skupiny, která může být složena z žáků se značně odlišnou úrovní jazykových dovedností.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

    • Předpokládá se probírání základních konverzačních témat týkajících se žákovy osoby a nejbližšího okolí.
učivo 2.r.

    • Předpokládá se postupný přechod od témat dotýkajících se žákova okolí k tématům obecnějšího rázu (politika, ekologie, kultura) a reáliím španělsky mluvících zemí.