Předmaturitní ročník: LiteraturaLiterární a filmový seminář

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

literatura a filmovy seminar

Cíle předmětu:

V 1. roce semináře se student seznámí se všemi fázemi vzniku filmu (produkce, distribuce apod.) a tyto poznatky využije při vytváření vlastního snímku. Naučí se chápat film jako svébytný umělecký druh, který se řídí jinými pravidly než například literatura. Vyzkouší si interpretovat vybraný film v podobě prezentace před třídou a napíše analytickou recenzi filmového díla. Součástí semináře jsou exkurze a diskuse s pozvaným odborníkem (např. filmovým teoretikem).

Navazující 2. část semináře je teoretická, která se skládá z přednášek Kapitol z dějin filmu s ohledem na literaturu, v rámci nichž se studenti seznamují s různými formami filmového umění a jejich analýzou. Důraz je kladen na interpretaci a samostatnou četbu literárních předloh. Součástí semináře je i projekce filmu v kině Ponrepo a přednášky od filmových teoretiků.Požadavky:

1. seminární práce (analýza filmu) + samostatná prezentace + aktivní účast

2. prezentace jednoho literárního díla a jeho filmového zpracování + aktivní účast + kolokviaLiteratura:

 • BERNARD, J., FRÝDLOVÁ, P. Malý labyrint filmu. Praha 1988
 • MRAVCOVÁ, M. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich,1990
 • BORDWELL, D., THOMPSONOVÁ, K. Umění filmu. Praha 2011
 • http://douglaskokes.blogspot.cz/


Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • Umělecká rozhodování při natáčení filmu
  • Filmová technika
  • Natáčení filmu: filmová produkce
  • Jak dostat film k publiku: distribuce a uvádění filmů
  • „Forma“ a „obsah“ ve filmu
  • Hodnocení filmu
  • Film jako vyprávění x literatura jako vyprávění
  • Délka trvání záběru
  • Vztahy mezi záběry
  • Typy herectví
  • Zvuk ve filmu
  • Jak psát kritickou analýzu filmuučivo 2.r.

  • Počátky filmové historie
  • „Němý film“
  • Americká filmová groteska
  • Filmová avantgarda
  • Literární žánry ve filmu
  • Český film – nástin vývoje
  • Český film – největší filmařské osobnosti
  • Filmové adaptace literárních děl, např.: Kvílení, Romance pro křídlovku, Bílá nemoc, Markéta Lazarová, Ostře sledované vlaky, Přelet nad kukaččím hnízdem