Předmaturitní ročník: Společenské vědySeminář základů společenských věd

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

seminář zsv

Cíle předmětu:

Seminář rozšiřuje a prohlubuje výuku oborů probíraných během dvou závěrečných ročníků v předmětu základy společenských věd – psychologie, sociologie, religionistiky a filosofie.
Užívány jsou následující postupy – výklad vyučujících (doplňující, vyjasňující a prohlubující běžný obsah výuky základů společenských věd); diskuse účastníků semináře; četba a kritický rozbor učebnicových i odborněji náročnějších textů; přednášky odborníků a diskuse s nimi; návštěvy mimoškolních institucí (vysokých škol, galerií, míst spojených s jednotlivými náboženskými tradicemi apod.); projekce (nejen dokumentárních) filmů.
Seminář lze doporučit především studentům, kteří uvažují o maturitě ze základů společenských věd nebo se chtějí některému z uvedených oborů v budoucnosti odborně věnovat. Účast na něm by však měla být prospěšná všem, kteří se chtějí lépe orientovat v lidské společnosti a kriticky o ní přemýšlet.

Studijní požadavky:

 • aktivní účast na semináři
 • pravidelná písemná opakování
 • četba zvoleného odborného textu s odevzdáním výstupu v podobě recenze, mikroreferátu pro ostatní a vybrané ukázky pro spolužáky


Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Psychologie
  • Moderní psychologické tradice
  • Psychické procesy
  • Psychologie osobnosti
  • Sociální psychologie
 • Sociologie
  • Dějiny sociologie
  • Společnost, typy společností a kultura
  • Sociální skupiny a instituce
  • Sociální řád – struktura, stratifikace, mobilita, normy


ŘÍČAN, Pavel. Psychologie: příručka pro studenty. Praha: Portál, 2008.

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Přeložil Jan Jařab. Praha: Argo, 1999.

JANDOUREK, Jan. Čítanka sociologických klasiků. Praha: Grada, 2010.

učivo 2.r.

 • Religionistika
  • Náboženství jako kulturní fenomén
  • Náboženství v současném světě
  • Filosofie náboženství
  • Světová náboženství – judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, čínská náboženství
 • Filosofie
  • Skutečnost, poznání a pravda
  • Logika, filosofie jazyka a vědy
  • Etika
  • Estetika
  • Filosofie dějin a politická filosofie
  • Filosofie přírody
  • Filosofie člověka


LIESSMANN, Konrad Paul. ZENATY, Gerhard. O myšlení: úvod do filozofie. Přeložil Jiří Horák. Olomouc: Votobia, 1994.

BLECHA, Ivan. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000.

ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Přehled religionistiky. Praha: Portál, 2008.