Maturitní ročník: ChemieBiochemie

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Kapitoly z chemie

Cíle předmětu:

Navazuje na učivo organické chemie a aplikuje dosažené poznatky na strukturně složitější biochemické systémy. Objasňuje strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy. Doplňuje učivo o strukturách a vlastnostech důležitých přírodních látek, léčiv, barviv. Rekapituluje a rozšiřuje poznatky o vzniku a vlastnostech syntetických polymerů. Jedná se o rozšiřující učivo určené vážnějším zájemcům o oblasti organické chemie a biochemie. Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu chemických a biologických oborů, farmacie a o studiu na lékařských fakultách.

Obsah učiva:

učivo

  • Lipidy, sacharidy, proteiny
  • Enzymy
  • Vitamíny, hormony
  • Nukleové kyseliny
  • Úlohy a obecné rysy metabolismu
  • Biosyntéza a metabolismus živin
  • Syntetické makromolekulární látky
  • Organická chemie v praktickém životě (léčiva, barviva, detergenty, pesticidy atd.)