Maturitní ročník: FyzikaModerní fyzika

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Kapitoly z fyziky – Moderní fyzika

Cíle předmětu:

Seminář je určen pro žáky s hlubším zájmem o fyziku. Probírány jsou především partie z moderní fyziky, kteří chtějí studovat vysokou školu technického zaměření. Obsah je zaměřen na některé partie z moderní fyziky - relativita, kvantová fyzika, jaderná a atomová fyzika, astrofyzika...

Studijní požadavky:

Nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je velmi dobrá znalost učiva fyziky z povinného učiva, schopnost logického myšlení, propojování znalostí z různých oblastí fyziky, schopnost abstrakce a samozřejmě i dobré matematické znalosti
Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů.

Seminář není určen pro ty, kteří zvolili dvouletý seminář Kapitoly z fyziky.

Obsah učiva:

učivo

 • Speciální teorie relativity
  • klasická teorie, Galileův princip relativity
  • Michalsonův pokus
  • Einsteinovy postuláty STR
  • dilatace času
  • kontrakce délek
  • Lorentzova transformace
  • skládání rychlostí
  • síla v STR
  • hmotnost a energie v STR
  • základní informace OTR
 • Základy kvantové fyziky
  • fotoelektrický jev
  • kvantová hypotéza
  • dualismus
  • Schrödingerova rovnice
  • relace neurčitosti
 • Základy atomové fyziky
  • spektra
  • Rutherfordův model atomu
  • Bohrův model atomu
  • laser
 • Základy jaderné fyziky
  • základní představy fyziky jádra
  • časový průběh radioaktivní přeměny
  • jaderný reaktor
 • Astrofyzika
  • sluneční soustava
  • fyzika hvězd
  • základy kosmologie