Maturitní ročník: Český jazykLiteratura a film

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Literární seminář

Cíle předmětu:

Cílem semináře je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, s dějinami filmu (v součinosti s literaturou), osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). Podrobně se seznámí s filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou. Během semináře navštívíme kino Ponrepo. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou.

Studijní požadavky:

Každý účastník semináře připraví prezentaci jednoho literárního díla a jeho filmového zpracování.
Aktivní účast v hodině
Kolokvia


Literatura:

 • BERNARD, J., FRÝDLOVÁ, P. Malý labyrint filmu. Praha 1988.
 • MRAVCOVÁ, M. Literatura ve filmu. Praha: Melantrich,1990
 • Nástin filmů : Kvílení, Romance pro křídlovku, Bílá nemoc, Markéta Lazarová, Ostře sledované vlaky, Přelet nad kukaččím hnízdem

Obsah učiva:

učivo

  • Komparace filmové adaptace a literární předlohy
  • Filmové žánry – se zaměřením na fantastickou literaturu
  • Poesie ve filmu (Martkéta Lazarová, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta, Kvílení…)
  • Literární směry v obraze (avantgarda, magický realismus, socialistický film)
  • Drama ve filmu ( Vlak do stanice Touha, Hamlet, Král Oidipus, Audience, Krakatit…)