Maturitní ročník: MédiaMediální seminář

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Mediální seminář

Cíle předmětu:

Seminář je zařazen do vzdělávacího okruhu Jazyk a jazyková komunikace

Seminář si klade za cíl seznámit studenty se specifiky dnešních médií, jejich vlivem na náš život a rolím, které média v současném světě mají. Studenti blíže poznají informativní roli médií i jejich schopnost formativní, seznámí se s psycholingvistikou fungující v žurnalistice, budou se věnovat reklamě. V semináři budou rozvíjet svou mediální gramotnost vlastní tvorbou a praktickým nácvikem redakční práce.

Obsah učiva:

učivo

  • Učivo
  • Masová média ve společnosti
  • Novinářská etika
  • Textové žánry tištěné žurnalistiky
  • Struktura tiskovin; práce redaktora, editora, grafika, obrazového redaktora
  • Mluvená žurnalistika a nonverbální komunikace
  • Reklama jako součást současné publicistiky