Maturitní ročník: ProgramováníProgramování v PHP

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Programování v PHP

Cíle předmětu:

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů populárního programovacího jazyka PHP, který umožňuje vytvářet dynamické internetové stránky a ve kterém je většina dnešních stránek vytvořena, např. Facebook. Dále pak se žáci naučí základům práce s databází.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.

Studijní požadavky:

Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů a tvorba programů. Předmět je určen pro studenty, kteří nemají potíže s analýzou zadaného úkolu, zvláštní matematické schopnosti nejsou potřeba, naopak logické myšlení je nezbytné.
Podmínkou pro zapsání do tohoto kurzu je zvládnutí základů tvorby internetových stránek v jazyce HTML a základní znalost libovolného strukturovaného programovacího jazyka.

Obsah učiva:

učivo

  • Základní syntaxe, vkládání do HTML
  • Komentáře, operátory, proměnné, typy
  • Komunikace s uživatelem přes formuláře, session
  • Vestavěné a vlastní funkce, třídy a objekty
  • Řídící struktury: if, switch, while, do, for, foreach
  • Vyčlenění a propojení jednotlivých částí aplikace
  • Práce s databází MySQL