Maturitní ročník: BiologieBiologie člověka

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář z biologie

Cíle předmětu:

Seminář se snaží v návaznosti na látku třetího ročníku rozšířit znalosti anatomie a především fyziologie a patologie člověka se zaměřením na CNS, smysly, imunologii, hormonální regulaci a reprodukční soustavu člověka. V rámci tohoto semináře je možný jistý rámcový posun témat podle aktuální potřeby maturantů. Pravidelnou součástí jsou i maturity nanečisto. Seminář je koncipován jako opakování k maturitě. Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu na lékařských fakultách, farmacie, přírodních věd a psychologie.

Obsah učiva:

učivo

 • Fylogeneze orgánových soustav živočichů včetně člověka
  • Opěrná soustava,svalová soustava, dýchací soustava, cévní soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava a kůže, nervová soustava, pohlavní soustava (možno zařadit)
 • Fyziologie rostlin
  • Energetický metabolismus, vodní režim rostlin (možno zařadit)
 • Biologie člověka
  • CNS
  • Smysly
  • Imunologie
  • Hormonální soustva
  • Reprodukční soustava
 • Genetika
  • Mendelovská genetika
  • Genetika populací