Maturitní ročník: ChemieSeminář z chemie

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář z chemie

Cíle předmětu:

Seminář je zaměřen na shrnutí, systemizaci a rozšíření náročnějších partií učiva předcházejících ročníků se zřetelem k následnému studiu medicíny, chemických a biologických oborů. Vede k samostatnému řešení praktických úloh, chápání a porozumění složitějších reakčních mechanismů, používání odborné terminologie. Studenti absolvující tento seminář by měli dokázat předvídat vlastnosti a chování prvků i sloučenin v chemických procesech.
Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu chemických a biologických oborů, farmacie a o studiu na lékařských fakultách.


Obsah učiva:

učivo

 • Obecná chemie
  • Názvosloví anorganických sloučenin
  • Veličiny a výpočty v chemii
  • Periodická soustava prvků, stavba atomu
  • Chemická vazba, hybridizace
 • Fyzikální chemie
  • Chemická termodynamika
  • Chemická kinetika
  • Chemické rovnováhy
 • Vybrané kapitoly z anorganické chemie
 • Vybrané kapitoly z organické chemie