Maturitní ročník: BiologieÚvod do patofyziologie člověka

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Úvod do patofyziologie člověka

Cíle předmětu:

Seminář je koncipován jak pro vážné zájemce o studium na medicíně, tak pro studenty s jinými studijními zájmy, kterým není lhostejný jejich zdravotní stav. Jeho snahou je seznámit studenty s nejčastějšími formami patologických procesů, s jejich symptomatickou, prognózou, klinickou manifestací, diagnostikou, léčbou a samozřejmě i prevencí. Druhým cílem je utřídit a systematizovat dříve probíranou látku v kontextu patologických změn s hlubším syntetickým efektem.
Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu na lékařských fakultách, přírodních věd či zdravého životního stylu.

Obsah učiva:

učivo

  • Obecná patologie – příčiny nemocí, koncept moderní medicíny
  • Fyzikální, chemické a mechanické příčiny nemocí – termické vlivy, záření, intoxikace, drogy
  • Rakovina – molekulární, buněčné, imunologické a histologické aspekty rakoviny
  • Nejběžnější typy nádorových transformací s jejich symptomatikou, prognózou a léčbou
  • Patogeneze kouření
  • Kardiovaskulární onemocnění – infarkt myokardu, mozkové příhody, ischemické změny
  • Onemocnění jater – patogeneze alkoholu, stenóza, hepatitida, cirhóza
  • Degenerativní onemocnění mozku
  • Onemocnění ledvin – ledvinná nedostatečnost, transplantace
  • Autoimunitní onemocnění
  • Bizarní formy patologie člověka