Předmaturitní ročník: JazykySeminář DSD – Deutsches Sprachdiplom II
cj nj

Cílová skupina: jazykově nadaní žáci předmaturitních a maturitních ročníků, kteří mají zájem o studium němčiny

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdněDSD

Cíle předmětu:

Seminář připravuje žáky na zkoušku Deutsches Sprachdiplom II. Zkoušku skládají žáci na jazykové úrovni B2/C1 evropského referenčního rámce a absolvují čtyři části: porozumění poslechovému textu, porozumění čtenému textu, ústní komunikace a písemná komunikace.
S diplomen DSD II mohou absolventi gymnázia studovat na univerzitách a vysokých školách v Německu, aniž by museli složit další jazykovou zkoušku.

Studijní požadavky:

Intenzivně procvičujeme:
 • Analýza textu
 • Analýza diagramů
 • Porozumění čtenému textu
 • Porozumění poslechovému textu
 • Diskuse/Argumentace/Zaujmutí stanoviska
 • Vypracování prezentací
 • Referáty a jejich přednes
 • „Hvezdičková“ témata

Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Základní úroveň – témata:
  • Média
  • Životní prostředí
  • Technika a věda v životě
  • Vzdělávání a studium
  • Společný život generací
  • Volný čas – volno?
  • Mobilita
  • Globalizace
  • Demografické změny
  • Škola a učení
  • Inkluzeučivo 2.r.

 • Rozšířená úroveň – témata:
  • Média
  • Životní prostředí
  • Technika a věda v životě
  • Vzdělávání a studium
  • Společný život generací
  • Volný čas – volno?
  • Mobilita
  • Globalizace
  • Demografické změny
  • Škola a učení
  • Inkluze