Maturitní ročník: Výtvarná výchova
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu. Seminář je určen žákům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na školách s humanitním zaměřením, výtvarných školách a architektuře. Otvírá žákům pohledy do oblasti výtvarného umění. Klade si za cíl utřídit a rozšířit jejich znalosti v této oblasti. V prvním pololetí se zájem soustřeďuje na dějiny architektury, zvláště na tvorbu první poloviny 20.století, kde jsou položeny základy moderní světové architektury. Do výuky jsou zařazeny i současné projekty naší a světové architektury. Na učivo dějin architektury navazuje v druhém pololetí sochařská a malířská tvorba 20. století. Učivo o sochařské tvorbě sleduje jednotlivé sochařské tendence, nové materiály, techniky i formy novodobé instalace. V dějinách malířství je učivo rozděleno podle malířských skupin a postupů v tvorbě, velká část učiva je věnovaná současné malířské produkci, technikám a výtvarným projektům...


číst dále