Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Biologie

Biologie je vědou o životě a to životě ve všech jeho formách. Budeme se zabývat procesy a ději na úrovni molekulární a buněčné, stejně jako na úrovni orgánové. Pronikneme do tajů nebuněčných organismů stejně jako do tajů celých společenstev organismů mnohobuněčných. Budeme si povídat o rostlinách, houbách, zvířatech a samozřejmě i o člověku, tedy nás samých. Komplexnost biologie a provázanost jednotlivých dějů v ní probíraných, stejně jako její exaktní logika z ní dělá jeden z nejatraktivnějších předmětů, se kterými se na našem gymnáziu můžete setkat.

V šestiletém i čtyřletém studiu je biologie zařazena povinně až do předposledního ročníku studia. V posledním ročníku je možnost si ji zvolit dobrovolně. Každý lichý ročník jsou též do výuky zařazena praktická cvičení z biologie v rozsahu 2 hodin týdně. Zde se v praxi aplikují teoretické poznatky, které studenti nasbírají v hodinách. Během nich se student seznámí s technikou mikroskopování a přípravou preparátů, ale zabrousí i do funkční fyziologie a popisné anatomie vlastního těla.

Pro studenty, které biologie během studia osloví, je pak v předposledním a posledním ročníku připraveno několik volitelných seminářů s biologickou tématikou, které prohlubují a výrazně rozšiřují rámec základní výuky a ukazují biologické pochody v širších souvislostech. Součástí ucelené koncepce přípravy studentů na maturitní a následné přijímací zkoušky na vysoké školy je i čtyřdenní botanicko - ekologický kurz ve třetím (potažmo pátém ročníku) a čtyřdenní předmaturitní soustředění v ročníku čtvrtém (šestém). Materiální zázemí pak nabízí velmi solidně vybavená biologická knihovna, která umožňuje studentům prohlubovat své znalosti v jednotlivých oborech. S našimi studenty také pravidelně navštěvujeme přednášky či semináře mimo budovu naší školy v rámci projektů Týden vědy či Týden mozku.

Teoretická výuka probíhá ve specializované učebně vybavené moderní výpočetní technikou a dataprojektorem. Součástí učebny je i několik terárií s živočichy (hroznýš královský) a exotickými rostlinami. Pro laboratorní cvičení máme k dispozici vybavenou laboratoř s mikroskopy.

Studenti, kteří jeví hlubší zájem o chovatelství, se mohou zapojit do Zoo-kroužku a seznámit se s faunou GVP blíže. Zájemci se také mohou angažovat v mezinárodním projektu Ekoškola, což je velmi prestižní titul, jímž se naše škola již šestým rokem honosí.

Kromě biologické olympiády se žáci zúčastňují i dalších přírodovědných soutěží či projektů. Dlouhodobě navíc máme i téměř stoprocentní úspěšnost v přijímání studentů na vysoké školy medicínských a přírodovědných oborů.

Používané učebnice v 1. a 2. ročníku šestiletého studia

Černík: Přírodopis 3. Biologie člověka.SPN
Černík: Přírodopis 4. Mineralogie a geologie. SPN
Kvasničková: Základy ekologie. Fortuna.