Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Matematika

Tato věda má na našem gymnáziu důležité postavení. Uvědomujeme si, že bez technicky a ekonomicky vzdělaných lidí se společnost neobejde. Matematiku potřebují mnohé obory lidské činnosti. V současné době dobíhají vzdělávací programy dle dřívějších celostátních učebních plánů. Podle nového školního vzdělávacího programu, který v současném školním roce platí pro první tři ročníky studia, jsou počty hodin určené pro matematiku ve čtyřletém studiu: 4 hodiny, 4 hodiny, 3 hodiny, 2 hodiny. V šestiletém studiu jsou pak počty hodin dle Švp: 4hodiny, 5hodin, 4 hodiny, 4 hodiny, 3 hodiny, 2 hodiny.

To však není veškerá matematika, se kterou se studenti na naší škole setkají. Pro studenty s hlubším zájmem o matematiku je zařazen v programu dvouletý volitelný předmět Základy matematiky I, II v rozsahu dvou hodin týdně. V prvním roce v předmětu Základy matematiky I je prohlubováno učivo dosavadního studia a je zařazeno učivo, které se do základní výuky nevešlo. V druhém roce v předmětu Základy matematiky II. je zařazeno učivo diferenciálního a integrálního počtu. V posledním ročníku si studenti mohou zvolit Matematický seminář, který je opět v rozsahu dvou hodin týdně. V něm se věnujeme určité matematické nadstavbě, jsou zde zařazena témata z maticové algebry, z řešení soustav lineárních rovnic pomocí determinantů a další témata dle výběru vyučujícího.

V posledním ročníku jsou ještě jako volitelné zařazeny předměty: Cvičení z matematiky a Přehled matematiky, každý v rozsahu dvou hodin týdně. Cvičení z matematiky slouží ke kompletnímu zopakování a částečnému rozšíření povinného učiva pro ty, kteří plánují maturovat v profilové části maturitní zkoušky nebo konat z matematiky přijímací zkoušku na vysokou školu. Přehled matematiky je pak věnován přípravě na společnou část maturitní zkoušky. Před maturitami pak vyjíždíme s maturanty z matematiky na soustředění mimo Prahu, kde se věnujeme závěrečnému shrnutí učiva a "doladění" maturitní formy.

V nabídce matematiky je také zařazena deskriptivní geometrie v rozsahu dvou hodin týdně. Ta byla původně jen v nabídce v posledním ročníku. Ve školním roce 2003/04 byla zařazena volitelně od druhého ročníku. Od školního roku 2005/06 je zařazena volitelně od předposledního ročníku studia. Studenti si ji proto mohou volit jako maturitní předmět. Od školního roku 2005/06 z deskriptivní geometrie úspěšně odmaturovala řada studentů. Ale i ti, kteří nematurovali a míří na technické vysoké školy, si získané znalosti nesmírně pochvalují. Proto jsme v posledním ročníku zařadili nematuritní předmět Úvod do deskriptivní geometrie, kde mohou studenti získat nezbytné základy tohoto předmětu.

Naši studenti se pravidelně úspěšně účastní matematické olympiády, všichni studenti se pak účastní soutěže Matematický klokan.

Toto byla krátká exkurze do výuky královské vědy matematiky na naší škole. Na závěr bych nesmírně rád použil známý citát, který s genialitou jemu vlastní upravil doc. E. Calda z MFF UK: "Cesta, která vede k matematice, není sice královská, ale zase vás na ní nepřejede žádnej debil!".

Používané učebnice podle Švp

Čtyřleté studium

1. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: I. Bušek: Základní poznatky z matematiky,
E. Pomykalová: Planimetrie, L. Boček: Rovnice a nerovnice, O. Odvárko: Funkce
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ;
F. Janeček: Sbírka úloh pro střední školy: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

2. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: O. Odvárko: Funkce, Goniometrie,
E. Pomykalová: Planimetrie, Stereometrie, E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

3. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Pomykalová: Stereometrie, M. Kočandrle: Analytická geometrie; O.Odvárko: Posloupnosti a řady
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

4. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

Šestileté studium

1. ročník

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií, nakladatelství Prométheus:
Dělitelnost, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Kruhy a válce, Racionální čísla. Procenta, Osová a středová souměrnost, Výrazy 1, Výrazy 2, Rovnice a nerovnice P. Krupka: Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. díl

2. ročník

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií, nakladatelství Prométheus:
Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Kruhy a válce, Racionální čísla, Osová a středová souměrnost, Výrazy 1, Výrazy 2, Rovnice a nerovnice , Jehlany a kužely, Geometrické konstrukce, Podobnost a funkce úhlu, Rovnice a jejich soustavy, Funkce P. Krupka: Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. díl

3. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: I. Bušek: Základní poznatky z matematiky,
E. Pomykalová: Planimetrie, L. Boček: Rovnice a nerovnice, O. Odvárko: Funkce
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ;
F. Janeček: Sbírka úloh pro střední školy: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

4. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: O. Odvárko: Funkce, Goniometrie,
E. Pomykalová: Planimetrie, Stereometrie, E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost
Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

5. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Pomykalová: Stereometrie, M. Kočandrle: Analytická geometrie, O. Odvárko: Posloupnosti a řady
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ

6. ročník

Matematika pro gymnázia, nakl. Prometheus: E. Calda: Kombinatorika a pravděpodobnost
J. Petáková: Matematika: Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ