Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Fyzika

image1.jpg, 251kB

Důležitým předmětem na našem gymnáziu je i fyzika, kterou vyučujeme v těchto učebnách. Fyzika je pro studenty povinná ve všech ročnících kromě posledního. V šestiletém studiu je výuka dotována v prvním, druhém a třetím ročníku dvěma hodinami týdně, ve čtvrtém a pátém třemi hodinami týdně. Součástí předmětu jsou ve čtvrtém ročníku pravidelná praktická laboratorní cvičení v odborných laboratořích a učebnách. Ve čtyřletém studiu je výuka dotována v prvním a druhém ročníku třemi hodinami týdně a ve třetím ročníku dvěma hodinami týdně. Součástí předmětu jsou ve druhém ročníku studia pravidelná praktická laboratorní cvičení v odborných laboratořích a učebnách.

Na povinnou fyziku navazují volitelné semináře. Seminář Kapitoly z fyziky I je určen pro žáky s hlubším zájmem o fyziku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického zaměření. Obsah je zaměřen na prohloubení některých kapitol klasické fyziky. Na tento seminář navazuje v dalším ročníku předmět Kapitoly z fyziky - moderní fyzika. Seminář Obecný přehled fyziky je určen především pro studenty připravující se ke studiu na lékařských fakultách. Seminář Přehled fyziky slouží k prohloubení základního učiva středoškolské fyziky a přípravu žáků k maturitní zkoušce. Seminář je určen pro zájemce o studium na technických vysokých školách. Na závěr povinné výuky fyziky studenti píší klauzurní práci, aby si sami ověřili, jaké znalosti si z fyzikálního učiva odnesou do dalšího života.

Naši studenti se pravidelně zúčastňují Fyzikální olympiády. Daří se nám spolupráce s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Naše gymnázium je její fakultní školou, pravidelně navštěvujeme cykly experimentů pro střední školy pořádané na MFF UK.

Kromě toho se ve škole realizují ročníkové fyzikální projekty. V posledních letech proběhly projekty Meteorologie - oblaka, Setrvačníky, Elektrická rozvodná síť, Sluneční hodiny.

Fyzika není opomíjena ani v předmaturitním soustředění. Protože studenti, kteří maturují z matematiky, často maturují také z fyziky, věnujeme se na předmaturitních matematických soustředěních i fyzice. Zde si studenti mohou ve vzájemných konzultacích a v konzultacích s vyučujícími vyjasnit ještě poslední sporné pojmy a připravit se k maturitnímu klání.

Používané učebnice

Čtyřleté studium

1. ročník

BEDNAŘÍK, M. Fyzika pro gymnázia: Mechanika.
SVOBODA E. Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika.
LEPIL, O. Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy.
BARTUŠKA K. Sbírka řešených příkladů z fyziky.

2. ročník

LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus.
LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění.
LEPIL, O. Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy.
BARTUŠKA K. Sbírka řešených příkladů z fyziky.

3. ročník

LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus.
LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Optika.
ŠTOLL, I: Fyzika pro gymnázia: Fyzika mikrosvěta.
BARTUŠKA, K: Fyzika pro gymnázia: Speciální teorie relativity.
ŠOLC, M: Fyzika pro gymnázia: Astrofyzika.
LEPIL, O. Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy.
BARTUŠKA K. Sbírka řešených příkladů z fyziky.

Šestileté studium

1. ročník

RAUNER K. a kol.: Fyzika - učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, 7, 8

2. ročník

RAUNER K. a kol.: Fyzika - učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, 7, 8, 9

3. ročník

BEDNAŘÍK, M. Fyzika pro gymnázia: Mechanika.
SVOBODA E. Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika.
LEPIL, O. Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy.
BARTUŠKA K. Sbírka řešených příkladů z fyziky.

4. ročník

LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus.
LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Mechanické kmitání a vlnění.
LEPIL, O. Fyzika -Sbírka úloh pro střední školy.
BARTUŠKA K. Sbírka řešených příkladů z fyziky.

5. ročník

LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus.
LEPIL, O: Fyzika pro gymnázia: Optika.
ŠTOLL, I: Fyzika pro gymnázia: Fyzika mikrosvěta.
BARTUŠKA, K: Fyzika pro gymnázia: Speciální teorie relativity.
ŠOLC, M: Fyzika pro gymnázia: Astrofyzika.
LEPIL, O. Fyzika - Sbírka úloh pro střední školy.
BARTUŠKA K. Sbírka řešených příkladů z fyziky.