Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Chemie

Jak jistě víte, chemie je věda a to věda založená na několika (asi 1000) poměrně logických zákonech a několika (asi 1001) výjimkách z nich. V šestiletém i čtyřletém studiu se s ní budete povinně setkávat až do předposledního ročníku studia a v posledním ročníku si ji můžete zvolit dobrovolně. Dále v posledním ročníku nabízíme kapitoly z chemie v rámci přírodovědného bloku. Každý lichý ročník studia jsou též do výuky zařazena praktická cvičení z chemie v rozsahu 2 hodin týdně. Zde se aplikují teoretické poznatky, které stačíte více či méně úspěšně nasbírat v hodinách, v laboratoři na praktických ukázkách. Je zde i video se sadou výukových filmů o chemii a spousty modelů.

Chemie není těžká, rozvíjí totiž společně s matematikou logické myšlení a využíváme při ní pro vás známé zákonitosti z ostatních předmětů nebo oborů lidské činnosti. Budeme zde po vás tedy chtít vědět, kolik je prstů na jedné ruce, jak jde abeceda po sobě, či jakým směrem se otáčejí hodinové ručičky. Dozvíte se něco o struktuře hmoty a atomu, proč a jak probíhají chemické reakce, jak funguje náš organismus uvnitř a mnoho zajímavých a užitečných věcí. Uplatníte zde i své výtvarné nadání při kresbě šestiúhelníků, krychlí a čtyřstěnů. Tomuto oboru chemie říkáme chemie obecná a fyzikální. V jaderné chemii se dozvíte o jádru atomu a jeho rozpadech jak v reaktorech, tak třeba i při neřízené štěpné reakci, kterou nazýváme výbuch.

V anorganické chemii si podrobně projdeme celou tu barevnou tabulku, která visí snad v každé laboratoři a k níž upírají své zraky celé zástupy chemiků už po více než jedno století. Dozvíte se o názvosloví, o naší české specialitě, kterou umí snad každý dospělý člověk, o těch devíti kouzelných koncovkách. Po druhém ročníku už snad každý bude vědět, jak vypadá kyselina sírová a co se stane, když se s ní polije.

Organická chemie je snad nejlogičtější částí chemie vůbec. Je založená na stovkách různých pravidel, většinou si i navzájem odporujících a na tisíci názvech sloučenin. Pronikneme do tajů jejich vzájemné přeměny. Dozvíte se o vitamínech, tucích, alkoholech, bílkovinách, steroidech...

Biochemie je královna chemie. Objasňuje nám, jak to funguje uvnitř našeho těla, jak trávíme to či ono, proč máme oči po matce a proč tloustneme po vepřové se zelím. Dozvíte se, co to jsou ty enzymy, o kterých slyšíte v každé televizní reklamě, a co jsou ta tajemná písmena na obalech vitamínových preparátů a k čemu nám slouží. K biochemii zařazujeme i plasty s jejich tajemnými názvy jako PES, PAN a PVC.

Teoretická výuka probíhá ve specializované učebně vybavené demonstračním stolem a moderní výpočetní technikou. Pro praktická cvičení máme k dispozici laboratoř s digestoří a váhovnou.

Při výuce používáme tyto učebnice:

  • Základy chemie 1,2 (Beneš)- pro 6leté studium
  • Chemie pro 1.,2.,3. ročník gymnázií - pro 6leté a 4leté studium
  • Biochemie 1.,2.,3. (Klouda, Vodrážka, Harper)-pro poslední ročník 4letého a 6letého studia
  • Přehled středoškolské chemie- pro všechny

Účast v chemických soutěžích

Kromě chemické olympiády se žáci zúčastňují i dalších přírodovědných soutěží či projektů (Otevřená věda, SOČ, Talnet, Hlavičkiáda atd.)

Máme téměř stoprocentní úspěšnost v přijímání studentů na vysoké školy medicínských, chemických a přírodovědných oborů

Pracovna chemie

Citát na závěr: "V každém z Vás dříme malý Mendělejev."