Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Informace o povinném subjektu

Název
Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Důvod a způsob založení
Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině.
Zřizovatel: Hlavní město Praha.
Organizační struktura
Organizace má přiděleno IČ 00335487 a se skládá ze dvou částí: střední školy (IZO 000335487) a školní jídelny (IZO 102425116). Podrobnosti, viz rejstřík škol.
Kontaktní spojení
Gymnázium
Na Vítězné pláni 1160
140 00 Praha 4
-----
Písemná podání přijímáme každý pracovní den 7:00 - 21:00. Osobní jednání s vedením školy nebo učiteli si prosím vždy domluvte předem telefonicky nebo emailem.
-----
tel.: 261 109 611
fax: 261 109 638
email: mail@gvp.cz
web: www.gvp.cz
ID datové schránky: sicx7xm
Účty pro platby

55530041/0100 základní účet školy,
10006-55530041/0100 účet školní jídelny pro platby stravného.

Účty spolupracujících subjektů:
účet 115-5609630267/0100 je účet Nadačního fondu Gymnázia Na Vítězné pláni,
transparentní účet 2000561763/2010 je účet Spolku rodičů.

Při každé platbě uvádějte prosím přidělený variabilní symbol.
IČ: 00335487
DIČ
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty! (CZ00335487)
Dokumenty
Školní vzdělávací program
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Výkaz zisku a ztráty 12/2015
Rozvaha - bilance 12/2015
Žádosti o informace
Informace o škole jsou uvedeny na www.gvp.cz. Případné žádosti o další informace zasílejte na adresu školy nebo na email info@gvp.cz.
Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání lze podat poštou nebo osobně v budově školy na adrese Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4 a to v pracovní dny 7:00 do 21:00 hodin.
Opravné prostředky
Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.
Návody pro řešení životních situací

Zájemci o studium na naší škole by si měli prostudovat informace uvedené na webu a to zejména v části věnované přijímacímu řízení.

Pokud chcete na naší školu přestoupit z jiné školy, informujte se prosím, na info@gvp.cz nebo tel. 261 109 623, zda máme v příslušném ročníku a jazykové kombinaci volné místo. Pokud místo není, je zbytečné podávat žádost o přestup. Pokud volné místo existuje, pak podejte žádost o přestup. Žádost musí být podána osobně nebo doručena poštou, protože musí obsahovat originální podpis žadatele a jeho zákonného zástupce. Počítejte s tím, že ředitel školy při posuzování žádosti pravděpodobně určí rozdílové zkoušky, které bude nutno vykonat k ověření předpokladů pro úspěšné studium na naší škole. S dalšími žádostmi o informace ohledně přestupů se prosím obracejte na asistentku ředitele školy paní Věru Plhákovou, tel. 261 109 623.

Informace a žádosti o vystavení druhopisů vysvědčení (příslušné formuláře jsou na níže této stránce) stačí zaslat naskenované emailem. Žádosti vyřizuje hospodářka školy, paní Vladimíra Šimková, tel. 261 109 621. Maximální lhůta pro vyřízení těchto žádostí je 30 dní. Reálně vyřizujeme podané žádosti, podle možností školy, ve lhůtách mnohem kratších.
Formuláře
Přihláška ke studiu
Žádost o přestup
Žádost o vydání druhopisu maturitního vysvědčení
Žádost o vydání druhopisu výročního vysvědčení
Žádost o Individuální vzdělávací plán - PDF PDF, (DOC)
Předpisy
Zákon č. 561/2004 (školský zákon)
Další legislativní předpisy
Licenční smlouvy
K poskytování informací nejsou potřebné licenční smlouvy.
Výroční zpráva
Výroční zpráva za školní rok 2018/19
Výroční zpráva za školní rok 2017/18
Výroční zpráva za školní rok 2016/17
Výroční zpráva za školní rok 2015/16
Výroční zpráva za školní rok 2014/15
Předchozí výroční zprávy