Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


    Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 190

    Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\xampp\htdocs\system\xhtml\head.php on line 207

Vyhledávání

Informační a komunikační technologie

S výpočetní technikou se náš student setká hned v prvních letech studia, a to v povinném předmětu, který se jmenuje Informační a komunikační technologie. V šestiletém studiu je předmět zařazen v 1., 3. a 4. ročníku a ve čtyřletém v 1. a 2. ročníku. Hodinová dotace je pro všechny ročníky stejná, a sice 2 hodiny týdně. Každá třída se na tento předmět dělí do dvou skupin. Výuka je zaměřena na využívání výpočetní techniky a na ovládání různých aplikačních softwarů. Nemalý důraz je kladen na etiku, ověřování věrohodnosti informací a mediální manipulaci. K náplni výuky patří psaní a úpravy textu v textovém editoru, zpracování dat v tabulkách, v prezentačních programech a v databázích, získávání informací z internetu a jiných zdrojů, práce s grafickými editory, použití elektronické pošty, operační systém (jeho využití a konfigurace), v závěru studia i základy algoritmizace a tvorba www stránek.

ucebna1.jpg, 89kB

V posledních dvou letech studia je do nabídky volitelných předmětů zařazen předmět programování. Výuka začíná jazykem Pascal, který se nám jeví jako nejvhodnější pro výuku základů programování, a pokračuje k systému Delphi, ve kterém studenti programují aplikace pro Windows. Studenti si mohou zvolit programování i jako svůj maturitní předmět.

Škola je pro účely výuky vybavena dvěma počítačovými učebnami. V každé učebně je 17 počítačů s operačním systémem Windows 7 nebo Windows 10. Síť školy je propojena do internetu linkou s kapacitou 50 Mbit/s. Každý student školy má svoji školní e-mailovou adresu a smí se připojovat k internetu bez dalších omezení, a to i prostřednictvím vlastního notebooku, tabletu či chytrého telefonu s využitím WiFi signálu, kterým je pokryta celá budova školy. K potřebám studentů slouží i barevné multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna a scanner).

Počítačové učebny jsou všem studentům přístupné i mimo pravidelnou výuku, a to jak ráno, před zahájením vyučování, tak i odpoledne. Studenti tak mohou vyřizovat svoji elektronickou poštu, pátrat po zajímavých informacích na internetu, psát referáty a seminární práce, či jinak využívat výpočetní techniku.

Používané učebnice

Čtyřleté studium

1. ročník

NAVRÁTIL, P: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2002
NAVRÁTIL, P: Word pro školy, Excel pro školy, Computer Media 2001

2. ročník

NAVRÁTIL, P: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2002
WEMPER, F: HTML a CSS krok za krokem, Computer Press 2007
KROUŽEK, J. DOMES, M.: CSS - Kapesní přehled, Computer Press 2006
VYBÍRAL, J: GIMP - Praktická a uživatelská příručka, Computer Press 2008

Šestileté studium

1. ročník

NAVRÁTIL, P: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2002

2. ročník

NAVRÁTIL, P: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2002
NAVRÁTIL, P: Word pro školy, Computer Media 2001
VYBÍRAL, J: GIMP - Praktická a uživatelská příručka, Computer Press 2008

3. ročník

NAVRÁTIL, P: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2002
NAVRÁTIL, P: Excel pro školy, Computer Media 2001
VYBÍRAL, J: GIMP - Praktická a uživatelská příručka, Computer Press 2008

ucebna2.jpg, 77kB